ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:    17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:   479

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ  Δ.Ε.Π.Α.Π

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των...

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη,   17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  476

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΩΡΙΔΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ PVC

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α/Α

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη: 17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  473

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :...

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 478

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        Καθαριότητα και απολύμανση χώρων  σφαγείου  σφαγειοτεχνικού  εξοπλισμού σφαγείων

        καθάρισμα  υπολειμμάτων κοιλιών.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης...

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  475

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας :

ΕΡΓΑΣΙΑ (...

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη,  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  477

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την προμήθεια...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 09-09-2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 441 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για εργασίες ετήσιας ασφάλισης του ΑΜ 52546 Γεωργικού ελκυστήρα. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016). Η δαπάνη των ασφάλιστρων ανέρχεται...

sfageia ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Πρωταρχικός στόχος του Δήμου Δεσκάτης –ΔΕΠΑΠ , υπεύθυνη για τη λειτουργία των σφαγείων είναι:  Ο εκσυγχρονισμός των σφαγείων (ηλεκτρονική υποδομή &σύγχρονες υγειονομικές μέθοδοι)  Αναβάθμιση υπηρεσιών καθώς και ποιότητα υπηρεσιών  Διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας  Επιμόρφωση σωματείου εκδοροσφαγέων  Ανταγωνιστικές τιμές. Σε αυτήν την κατεύθυνση ,καλούμε όλους τους ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ της...