Επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας

ΤΗΛ. (Γραφ. Δημάρχου) : 2462351101

ΦΑΞ : 2462351105

E-mail : dimosdes@otenet.gr