ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Λειτουργία εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΙ0ΜΩ9Υ-ΦΩΣ 17/04/2019

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΨΕ0ΤΩ9Υ-ΘΣΠ 26/11/2018

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΚΖ6Ω9Υ-ΗΤ3 26/11/2018

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΤΥΤΩ9Υ-ΠΚΞ 15/02/2019

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: Ω4Ζ5Ω9Υ-Ε42 28/12/2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΜ85Ω9Υ-ΞΣΨ 20/12/2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 7ΥΧΤΩ9Υ-Ψ1Π 16/08/2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΝ3ΟΩ9Υ-ΥΛΧ 16/08/2018

Επί αίτησης του κ. Λάσδα Νικολάου για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 13-6-2018 έως 17-6-2018

ΑΔΑ: ΩΦΟΓΩ9Υ-8Ξ0 11/06/2018

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΕ1ΓΩ9Υ-ΒΡΟ 30/04/2018
1 2 3 18
1558770163