ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 99Κ1Ω9Υ-ΙΥΨ 11/05/2022

Λειτουργία εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 9Ο5ΧΩ9Υ-Δ5Ρ 07/04/2022

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΟΟΨΩ9Υ-ΣΔΑ 28/12/2021

Προτάσεις έργων

ΑΔΑ: ΨΧ35Ω9Υ-Γ46 21/02/2022

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: Ψ88ΕΩ9Υ-Β4Α 22/04/2021

Επί αιτήματος του κ. Σωτήρη Αθανασίου του Γεωργίου και της κας Γεωργοπούλου Κωνσταντινιάς σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση « Αμπέλια ».

ΑΔΑ: 6ΦΡΖΩ9Υ-Τ0Φ 22/04/2021

Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 30/2019 με θέμα « Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης »

ΑΔΑ: 6834Ω9Υ-4ΚΝ 03/07/2020

Διατήρηση ή απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Δημαρχείου

ΑΔΑ: ΩΧΛΟΩ9Υ-ΣΗΩ 04/05/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής (Καραγιώργος Δημήτριος του Ελευθερίου )

ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω9Υ-ΝΜΓ 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Κόγιος Ευθύμιος του Ιωάννη )

ΑΔΑ: 6ΦΓ0Ω9Υ-8Σ3 03/03/2020
1 2 3 21
1680334963