ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΩ9Υ-Φ9Φ 20/09/2019

Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΙ0ΑΩ9Υ-138 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 7ΝΣΙΩ9Υ-9Θ7 20/09/2019

Συντήρηση οδοποιίας

ΑΔΑ: Ω2Ω4Ω9Υ-Ι25 20/09/2019

Καθαρισμός φρεατίων

ΑΔΑ: 7Ν72Ω9Υ-ΟΓΚ 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΛΥΞΩ9Υ-ΜΥΓ 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6Δ7ΜΩ9Υ-7Ε6 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 68ΗΙΩ9Υ-8ΗΠ 29/08/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΠΗΜΩ9Υ-Φ32 24/06/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΦΨΗΩ9Υ-ΗΧΙ 21/06/2019
1 2 3 19
1574322163