ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: Ψ88ΕΩ9Υ-Β4Α 22/04/2021

Επί αιτήματος του κ. Σωτήρη Αθανασίου του Γεωργίου και της κας Γεωργοπούλου Κωνσταντινιάς σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση « Αμπέλια ».

ΑΔΑ: 6ΦΡΖΩ9Υ-Τ0Φ 22/04/2021

Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 30/2019 με θέμα « Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης »

ΑΔΑ: 6834Ω9Υ-4ΚΝ 03/07/2020

Διατήρηση ή απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Δημαρχείου

ΑΔΑ: ΩΧΛΟΩ9Υ-ΣΗΩ 04/05/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής (Καραγιώργος Δημήτριος του Ελευθερίου )

ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω9Υ-ΝΜΓ 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Κόγιος Ευθύμιος του Ιωάννη )

ΑΔΑ: 6ΦΓ0Ω9Υ-8Σ3 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Σωτήρης Βασίλειος του Ιωάννη )

ΑΔΑ: 67ΦΣΩ9Υ-89Λ 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Λάμαρης Βασίλειος του Ευθυμίου )

ΑΔΑ: ΩΗΙΦΩ9Υ-Η4Π 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Μίγκος Ναούμ του Στεφάνου )

ΑΔΑ: ΩΛ5ΥΩ9Υ-ΞΧ6 03/03/2020

Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

ΑΔΑ: ΩΘΥΛΩ9Υ-ΑΚΞ 14/02/2020
1 2 3 20
1643010163