Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-351101
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2462-351101
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ¨ 2462351122
Δ.Ε.Π.Α.Π. 2462351117
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2462351102
ΚΕΠ 2462351153, 155
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΑΞΙΩΜ. ΥΠΗΡ. 2462-031111
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2462-031443
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ–ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 2462-034199, 34368
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.) ΔΕΣΚΑΤΗΣ 24623 51145
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 2462-031100
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462351000
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-031209
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-031214
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2462-036404, 2462-036401
ΕΤΕ 24620-36211, 36216, 36215
ΕΛΤΑ 2462-031200
Ε.Μ.Ο.Δ. 2462-031639
Ε.Ο.Σ. 6974424866 foxsyd1981@yahoo.gr
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 6979633485
Ο.Α.Ε.Δ. 2462-351114
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ  2462-351137, 149
ΕΛΤΑ 2462-031200
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 24623-51152
Δ.Ε.Η. 2462-081908
ΚΑΠΗ 2462-351138
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΔΕΣΚΑΤΗ) 2462-351151
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΑΡΠΕΡΟ) 2462351821
ΚΕΠ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 24623-51153, 51155
ΚΕΠ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462351828, 830
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-031204
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462-034089
Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-031980
Β΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462-031589
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462-034234
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2462-031227
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2462-031222
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462-034250
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2462-031232
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462-034298
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2462-031360
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 2462-034478
 ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. 2462-032756
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 2462-032831
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2462-031177
ΣΦΑΓΕΙΑ 2462-032081
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 6945383194
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  2462353333
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2462350100
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2462350830