ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:3564 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τις ανάγκες του Δήμου απαιτούνται καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου της Δ.Κ. Δεσκάτης για το έτος 2018 και συγκεκριμένα: Ο καθαρισμός χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Κ. Δεσκάτης περιλαμβάνει εργασίες για αποψίλωση χόρτων, κοπή κλαδιών-δέντρων και βάτων και...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3565 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τις ανάγκες του Δήμου απαιτούνται εργασίες καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου - αποκατάσταση χώρων αποψίλωση νεκροταφείων των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης και συγκεκριμένα: εργασίες καθαρισμού χόρτων του αγροτικού οδικού δικτύου και σε εργασίες...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 22-05-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 196 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης την Κυριακή στις 27-05-2018 ( Δημοτική Ενότητα Δ. Χασίων – κεντρική πλατεία Καρπερού) όπως αναλύεται παρακάτω: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχή...