ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαπιστωτική πράξη με μορφή πινάκων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 5019/2023

ΑΔΑ: 9Κ2ΟΩ9Υ-8ΩΟ 13/06/2023

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: ΨΨΦΖΩ9Υ-7ΦΠ 11/03/2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 65Ν0Ω9Υ-ΛΕΛ 14/02/2019

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: ΩΨΚΕΩ9Υ-ΟΧ3 24/01/2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΑΩΑΩ9Υ-4Ω9 29/11/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΟΑ8Ω9Υ-Δ0Ρ 20/11/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣΔΡΩ9Υ-1Β1 25/10/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩ9Υ-ΛΔΡ 25/10/2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 6209Ω9Υ-ΡΞΔ 25/10/2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΡΩ0Ω9Υ-9ΘΥ 25/10/2018
1 2 3 7
1716536563