Χάρτες

Οδικός Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Δεσκάτης

map1

Τουριστικός Χάρτης της περιοχής μας

map2