ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ. αριθμ 849 για τη διενεργεια των εκλογων της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39341 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σ 39341

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70423/2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 69439/22.08.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ”

Α.Π. 76206 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)

Α.Π. 76403 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Α.Π. 78543 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ