Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διαμονή και διανυκτέρευση χορευτικών τμημάτων

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη: 17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  473

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διαμονή και διανυκτέρευση χορευτικών τμημάτων. ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Διανυκτέρευση 30 ατόμων σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με την παροχή πρωινού γεύματος. 403,22   96,77 499,99

Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  499,99€,  σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ