Τεχνικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μελετών – Έργων

Ώρες λειτουργίας : Τις εργάσιμες ημέρες 7:30 –3:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2462351104 και 2462351109
Διεύθυνση : Πλατεία Δημαρχείου ( στο κτίριο του Δημαρχείου )
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

1. Θέματα Κυκλοφοριακού
Για προβλήματα κυκλοφοριακού (σηματοδοτήσεις, σαμαράκια κ.λ.π. )οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Έκδοση Αδειών Εκσκαφής και προβλήματα που δημιουργούνται σε κοινόχρηστους χώρους κατόπιν επέμβασης Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
Στην Υπηρεσία αυτή απευθύνονται οι ιδιώτες ή οι εργολάβοι ( οι τελευταίοι κυρίως για οικόπεδα της περιοχής Επέκτασης Σχεδίου ) όπως και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Εκσκαφής για την εκτέλεση έργου σε κοινόχρηστο χώρο. Επίσης εδώ απευθύνονται οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατόπιν επέμβασης των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
3. Προβλήματα από εργολαβίες Οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη
Όσοι πολίτες θεωρούν ότι δημιουργούνται προβλήματα σοβαρά από εργασίες οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη ( κρασπέδωση, ασφαλτόστρωση, οδοποιία γενικότερα)
Μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία.
4. Προβλήματα Ηλεκτρομηχανολογικής φύσης από τρέχουσες εργολαβίες
Όσοι πολίτες εντοπίζουν προβλήματα ηλεκτρομηχανολογικής φύσης από την εκτέλεση έργων σε τρέχουσες εργολαβίες ( π.χ. κάποιο πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού).
5. Συντήρηση και εκτέλεση έργων που αφορούν σε Σχολικά Συγκροτήματα
Όσοι γονείς οι πολίτες θεωρούν απαραίτητες κάποιες επεμβάσεις μικρής
κλίμακας στα Σχολεία.

Τμήμα Έργων, Συντήρησης & Σημάνσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το τμήμα Μελετών και Έργων αποτελεί μία δημοτική υπηρεσία άμεσης καταγραφής των αιτημάτων των πολιτών και προγραμματισμένης παρέμβασης. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Αντιδημαρχίας. Αντιμετωπίζει καταστάσεις που αφορούν σε προβλήματα που δεν απαιτούν εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

1) Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού στους δρόμους
2) Αποκατάσταση – συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκων, παιδικών χαρών
3) Υδραυλικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις δικτύων σε πάρκα κ.λ.π.
4) Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών στα πεζοδρόμια .
5) Συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ( αντικατάσταση λαμπτήρων )
6) Συντήρηση σχολείων, Δημοτικών κτιρίων, Παιδικών Σταθμών.
7) Καθαρισμός Δημοτικών Οικοπέδων.
8) Ρίψη ασφαλτικού και αποκατάσταση δρόμου σε έργο μικρής έκτασης.
9) Διαγραμμίσεις οδοστρώματος, πάρκινγκ.
10) Πληροφορίες και Στοιχεία σχετικά με την Επέκταση του Σχεδίου Πόλης.
11) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
12) Πληροφορίες και Στοιχεία σχετικά με το Αρχείο Οικοδομικών Αδειών.