ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμφωνητικό μίσθωσης Δημοτικού Δάσους Κατάκαλης 2021

ΑΔΑ: Ω5Β4Ω9Υ-ΛΡΚ 06/12/2021

Συμφωνητικό μίσθωσης Δημοτικού Δάσους Δασοχωρίου 2021

ΑΔΑ: Ψ7ΣΣΩ9Υ-ΦΛΝ 06/12/2021

Συμφωνητικό μίσθωσης Δημοτικού Δάσους Ανοιξης 2021

ΑΔΑ: Ψ0Ε4Ω9Υ-1Θ2 06/12/2021

Απ. 05-22 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ-2022

ΑΔΑ: Ω5ΔΟΩ9Υ-ΚΩ5 13/01/2022

ΑΑΥ 24 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 03 ΑΑΥ

ΑΔΑ: ΨΨ28Ω9Υ-ΞΣΣ 13/01/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4/2022

ΑΔΑ: 9Θ90Ω9Υ-Ζ7Φ 13/01/2022

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 9Ρ8ΘΩ9Υ-ΣΜΞ 09/01/2022

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 6ΣΟΨΩ9Υ-ΟΛΧ 09/01/2022

Απ. 03-22 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΔΑ: ΩΣ7ΤΩ9Υ-ΘΣ1 12/01/2022

Απ. 253-21 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 5

ΑΔΑ: Ρ60ΠΩ9Υ-ΝΔΨ 31/12/2021
1 2 3 926
1643010163