ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 35-2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΑΔΑ: ΩΤΠ5Ω9Υ-ΡΤΩ 26/02/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ 8 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ

ΑΔΑ: 6638Ω9Υ-ΘΛΩ 26/02/2021

Παρακράτηση 1,5/1000 για δικαιώματα ΤΠΔ από απόδοση εσόδων

ΑΔΑ: 93Μ5Ω9Υ-ΚΦΘ 26/02/2021

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα -WEBEX-Χρηματοδότηση COVID-19

ΑΔΑ: Ψ124Ω9Υ-9ΝΡ 26/02/2021

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

ΑΔΑ: ΨΟΣΓΩ9Υ-ΓΕ3 26/02/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 36/2021

ΑΔΑ: Ψ765Ω9Υ-ΧΘΙ 26/02/2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ1/2021

ΑΔΑ: ΩΦ9ΛΩ9Υ-432 26/02/2021

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα -WEBEX-Χρηματοδότηση COVID-19

ΑΔΑ: ΨΥΑ2Ω9Υ-Η70 26/02/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΤΙΤΣΑ

ΑΔΑ: 6ΓΚ5Ω9Υ-ΞΘΛ 25/02/2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ GRADER

ΑΔΑ: ΩΤΕ6Ω9Υ-6ΝΔ 25/02/2021
1 2 3 855
1614670963