ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΤΗΣ-ΣΤΙΣ 16-10-2021

ΑΔΑ: ΨΚΛΣΩ9Υ-Ο3Π 18/10/2021

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΤΙΣ 16-10-2021

ΑΔΑ: ΨΥΜΦΩ9Υ-0Β8 18/10/2021

ΑΠ. 175-2021 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-SCANNER

ΑΔΑ: ΨΓΕΒΩ9Υ-ΕΟ4 14/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 9Ω2ΧΩ9Υ-Β7Σ 15/10/2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης-ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5030035-2021

ΑΔΑ: ΨΤ7ΥΩ9Υ-0ΡΙ 15/10/2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ 510023/ΟΠΣ5030039-2021

ΑΔΑ: 65Α5Ω9Υ-0ΧΝ 15/10/2021

ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ -ΣΑΕΠ 00510025-ΟΠΣ 5030040

ΑΔΑ: ΨΙΠΩΩ9Υ-Μ9Ν 15/10/2021

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5030029-2021

ΑΔΑ: ΩΔΣ3Ω9Υ-ΑΒΨ 15/10/2021

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5030028-2021

ΑΔΑ: 6ΗΟ5Ω9Υ-ΩΔ6 15/10/2021

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης-ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5030023-2021

ΑΔΑ: ΩΜΡΣΩ9Υ-965 15/10/2021
1 2 3 911
1634629363