ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Γρεβενών

ΑΔΑ: ΩΑΡΔΩ9Υ-ΥΜΕ 25/08/2022

Επί αίτησης Κρέτσαβου Δημητρίου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( με διαπλάτυνση κατά 5 τ.μ. περίπου δημοτικής οδού ως πεζοδρόμιο )

ΑΔΑ: 6Σ5ΝΩ9Υ-Η0Μ 25/08/2022

Αποδοχή ποσού 7.947,04 € της ΣΑΕ 055 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των Πυρκαγιών έτους 2021» (τμ 2003ΣΕ05500005).

ΑΔΑ: ΨΑΦΦΩ9Υ-ΣΜΕ 22/09/2022

Αποδοχή ποσού 69.207,74€ της ΣΑΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

ΑΔΑ: ΨΨΗ6Ω9Υ-1Τ9 25/08/2022

Περίληψη διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: Ω3ΑΧΩ9Υ-5ΚΧ 27/09/2022

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.460,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΔ0ΗΩ9Υ-2Ε6 22/09/2022

Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ

ΑΔΑ: ΨΛΚΠΩ9Υ-ΚΦΕ 22/09/2022

Απ. 121-22-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022-ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ

ΑΔΑ: 6Δ7ΒΩ9Υ-Ω0Ι 26/09/2022

Περίληψη διακήρυξης για τα ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΝΙΔΩ9Υ-ΓΙΝ 26/09/2022

Απ. 120-2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΑΔΑ: 936ΣΩ9Υ-ΑΞΘ 23/09/2022
1 2 3 954
1664350963