ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 146-2023 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΛΞ2Ω9Υ-ΩΘΚ 29/11/2023

Απόφαση για τη διάθεση καυσόξυλων του οικισμού Καρπερού της ΔΕ Χασίων

ΑΔΑ: 9Ο4ΚΩ9Υ-Ψ31 02/11/2023

Απόφαση για εξουσιοδότηση Δημάρχου για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της πάγιας.

ΑΔΑ: 9ΩΩ8Ω9Υ-ΦΝ9 02/11/2023

Απ.192-23 Γρεβενά 28.11.2023

ΑΔΑ: ΨΒΒΖΩ9Υ-ΖΞ7 28/11/2023

Αποδοχή ποσού €212.744,68 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Δράσεις για την Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας ( Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Δήμου Δεσκάτης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΕΕΨΩ9Υ-ΒΦ9 24/11/2023

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κατεπείγον των έκτακτων θεμάτων της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 62Φ4Ω9Υ-0ΓΕ 24/11/2023

Απ. 191-2023 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 67ΚΨΩ9Υ-2ΒΥ 27/11/2023

Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου

ΑΔΑ: 91ΑΥΩ9Υ-ΚΘΨ 23/11/2023

Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου

ΑΔΑ: 6ΝΝΡΩ9Υ-ΜΨ6 23/11/2023

Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και μιας (1) κεφαλής κλαδέματος

ΑΔΑ: 6ΑΗΦΩ9Υ-3Ν3 22/11/2023
1 2 3 1.022
1701502963