ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΨΖΜΩ9Υ-Θ41 09/07/2019

Χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.»

ΑΔΑ: 6ΩΡΕΩ9Υ-ΥΘΡ 11/06/2019

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

ΑΔΑ: ΩΩΗ9Ω9Υ-Ι7Σ 11/06/2019

«Τοποθέτηση προσληφθέντων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα

ΑΔΑ: 66ΛΒΩ9Υ-ΓΑΠ 09/07/2019

Απ. 103-19 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΔΑ: Ψ7ΩΣΩ9Υ-Ι2Λ 08/07/2019

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Απώλεια οικείας λόγω πυρκαγιάς)-Π.Ζ.

ΑΔΑ: 65Ε9Ω9Υ-621 08/07/2019

Έγκριση δαπάνης για οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών

ΑΔΑ: ΨΒ1ΘΩ9Υ-ΩΑ1 25/04/2019

Οργάνωση καμπάνιας, εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την συλλογή οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση στέγασης οικογένειας δημότη μας.

ΑΔΑ: 6ΝΚ7Ω9Υ-Ξ3Μ 25/04/2019

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικών μέσων-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, 2019-2020, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΔΑ: ΩΝ8ΠΩ9Υ-3ΧΕ 05/07/2019

Απ. 102-19 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

ΑΔΑ: ΩΖ2ΚΩ9Υ-ΝΚΦ 05/07/2019
1 2 3 665
1563262963