ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Λοιπές επιστροφές

ΑΔΑ: Ψ02ΞΩ9Υ-ΒΤΦ 31/12/2019

Καθορισμός προσωπικού του Δήμου που δικαιούται τη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας.

ΑΔΑ: 6ΘΤ7Ω9Υ-Ν6Μ 22/01/2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΔΑ: ΨΕ5ΑΩ9Υ-Υ69 13/01/2020

Έγκριση τοποθέτησης κάμερας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 626ΣΩ9Υ-5ΦΑ 17/09/2019

ΑΑΥ 51 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΑΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΨΧ8ΜΩ9Υ-ΛΧΣ 21/01/2020

ΑΑΥ 50 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΣΙΩΝ -35-.

ΑΔΑ: 6ΧΔΤΩ9Υ-Μ68 21/01/2020

ΑΑΥ 49 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΣΙΩΝ -30-

ΑΔΑ: 64ΚΙΩ9Υ-ΡΥΣ 21/01/2020

ΑΑΥ 48 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΣΙΩΝ -25-

ΑΔΑ: Ω59ΣΩ9Υ-ΦΑΦ 21/01/2020

ΑΑΥ 47 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΣΙΩΝ -15-

ΑΔΑ: 6ΑΑΑΩ9Υ-ΕΕΗ 21/01/2020

ΑΑΥ 46 ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΣΙΩΝ -10-

ΑΔΑ: 650ΔΩ9Υ-ΜΛΗ 21/01/2020
1 2 3 733
1580283763