ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛ00123 ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: Ω0ΦΦΩ9Υ-ΜΞΓ 20/11/2019

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΕΚΔΟΣΗ «Μ» ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛ00123 ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΖΖΑΩ9Υ-9Τ0 20/11/2019

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)

ΑΔΑ: ΩΥ8ΡΩ9Υ-Λ46 29/10/2019

Απ. 188-19 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 20.11.2019.

ΑΔΑ: 65Ι8Ω9Υ-ΗΓΘ 20/11/2019

ΑΑΥ 592 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ 20-11-2019.

ΑΔΑ: 6ΤΝ4Ω9Υ-ΡΡΗ 20/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 /2019 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΗΥ9Ω9Υ-Ε3Α 18/11/2019

Ψηφιοποίηση εικαστικού αντικειμένου-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ (3D) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

ΑΔΑ: 6ΨΦ4Ω9Υ-9ΞΟ 19/11/2019

Κατασκευή τοιχίων στην ΤΚ Δασοχωρίου-ΣΑΤΑ 2019

ΑΔΑ: ΨΓΡΛΩ9Υ-ΡΨΠ 19/11/2019

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Βούρτσες για το σάρωθρο)

ΑΔΑ: ΩΨΞΤΩ9Υ-ΥΨΥ 18/11/2019

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΜΕ 52747-ΣΑΕ 055

ΑΔΑ: Ω0ΕΝΩ9Υ-ΩΧ9 18/11/2019
1 2 3 706
1574322163