ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 128-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΕΔΤΩ9Υ-ΣΦΛ 24/09/2020

Συμφωνητικό μίσθωσης Δημοτικού Δάσους Δασοχωρίου

ΑΔΑ: ΩΤΛΑΩ9Υ-ΔΞΣ 23/09/2020

Συμφωνητικό μίσθωσης Δημοτικού Δάσους Άνοιξης

ΑΔΑ: ΩΤΥ6Ω9Υ-ΚΝΨ 23/09/2020

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθιας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΕΦΚΑ μισθωτών Αιρετών

ΑΔΑ: 64ΨΥΩ9Υ-ΒΚ0 23/09/2020

Απ. 127-20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΚΟΖΑΝΗ 22.09.2020

ΑΔΑ: ΨΞΧΕΩ9Υ-5Τ3 22/09/2020

Συμπληρωματική. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 110.

ΑΔΑ: 6ΝΕ4Ω9Υ-Α28 22/09/2020

Συμπληρωματική. Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 108.

ΑΔΑ: ΩΘΞ7Ω9Υ-66Π 22/09/2020

Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΣ 22/9/2020 ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ»-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΠΡΗΩ9Υ-ΨΧΡ 22/09/2020

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΚΤΕΟ ΚΗΙ 1054

ΑΔΑ: Ω360Ω9Υ-Λ0Ξ 22/09/2020

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: Ω50ΠΩ9Υ-ΚΔΜ 22/09/2020
1 2 3 805
1601019763