ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάθεση εργασιών και προμηθειών για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή φρεατίων ομβρίων και υδρεύσης

ΑΔΑ: ΨΩ5ΑΩ9Υ-8Ε5 24/06/2022

Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλιουριάς – Γυμναστικού Συλλόγου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΑΓ3Ω9Υ-Β7Δ 18/05/2022

Συζήτηση για την Ενεργειακή Κρίση

ΑΔΑ: 93ΔΑΩ9Υ-ΛΦΝ 14/04/2022

Ανάθεση υλικών και εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση φθορών μαρμάρων και κυβόλιθων πεζοδρόμου στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΨΝ4ΠΩ9Υ-ΒΜΡ 23/06/2022

Απ. 74-22 Γρεβενά 23.06.2022

ΑΔΑ: 9ΔΕΝΩ9Υ-2ΥΦ 22/06/2022

« Διευκρινιστική της αριθμ. 10/2022 απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων – μελών στην Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων της Υ.Α 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/1975’)»

ΑΔΑ: ΩΥΨΥΩ9Υ-ΠΘΩ 22/06/2022

Ανάθεση του έργου: Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου

ΑΔΑ: 6Φ5ΑΩ9Υ-1ΙΧ 22/06/2022

Ανάθεση προμήθειας για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα έτους 2022

ΑΔΑ: 6ΚΜ2Ω9Υ-ΛΩΑ 22/06/2022

ΑΑΥ 294 ΑΝΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 176 ΑΑΥ.

ΑΔΑ: ΩΧΧΖΩ9Υ-ΤΦΛ 21/06/2022

Ανάθεση προμηθειών και εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευές από σκυρόδεμα στον οικισμό Τριφυλλίου

ΑΔΑ: ΨΓ1ΕΩ9Υ-5ΒΨ 21/06/2022
1 2 3 944
1656142963