ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης του έργου:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΝ7ΛΩ9Υ-8ΦΓ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 6ΨΥΘΩ9Υ-7ΛΔ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 9ΟΣ6Ω9Υ-Σ3Δ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξης του έργου:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΒ9ΣΩ9Υ-3ΒΤ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξη του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: Ψ9ΛΟΩ9Υ-ΓΩΓ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 9ΩΩΥΩ9Υ-9Μ5 23/11/2020

Απ. 175-20 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 7

ΑΔΑ: ΩΛΧ4Ω9Υ-ΛΦΗ 23/11/2020

Περίληψη διακήρυξης του έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΨΓΝΩ9Υ-ΤΛΤ 19/11/2020

Αποψίλωση τριών δέντρων στην πλατεία του οικισμού Καρπερού και αντικατάσταση αυτών με νέα καλλωπιστικά δέντρα

ΑΔΑ: 6Ο32Ω9Υ-ΝΛ0 29/10/2020

Έγκριση πρακτικού επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων

ΑΔΑ: ΩΚΚΤΩ9Υ-5ΜΣ 29/10/2020
1 2 3 825
1606203763