ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές-Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2021

ΑΔΑ: ΨΦ1ΛΩ9Υ-ΕΟΥ 11/05/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 13/5/2021 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΤΟΛΑΚΟ ΣΤΙΣ 12/5/2021 ΓΙΑΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ: 9ΥΥΖΩ9Υ-9ΓΝ 11/05/2021

Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

ΑΔΑ: Ψ8ΤΙΩ9Υ-Υ2Φ 27/04/2021

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-2η δόση για την ετήσια 2924/25-05-2020 σύμβαση που αφορά στο 2020-2021

ΑΔΑ: ΨΒ8ΣΩ9Υ-7Δ3 11/05/2021

Λοιπές συνδρομές-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας-ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2021

ΑΔΑ: Ψ8ΞΖΩ9Υ-ΨΛΙ 11/05/2021

Αποδοχή ποσού 19.247,91 € « Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ »

ΑΔΑ: 6ΡΗ1Ω9Υ-4ΒΠ 27/04/2021

Παρακράτηση (ΔΕΗ ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ

ΑΔΑ: ΩΙ01Ω9Υ-ΓΛ1 11/05/2021

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ

ΑΔΑ: ΩΤ2ΔΩ9Υ-0Χ2 11/05/2021

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

ΑΔΑ: 6ΗΡΚΩ9Υ-9Φ8 11/05/2021

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΑΔΑ: Ψ4Ζ6Ω9Υ-ΓΥ9 11/05/2021
1 2 3 867
1620805363