ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΑΥ 330

ΑΔΑ: 9ΩΓΨΩ9Υ-ΘΛ4 23/05/2019

ΑΑΥ329

ΑΔΑ: Ψ6ΝΝΩ9Υ-0ΦΖ 23/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ7ΔΡΩ9Υ-ΛΟ0 23/05/2019

76-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΑΔΑ: ΩΔ3ΒΩ9Υ-Γ37 22/05/2019

Ανόρυξη ερευνητικής υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Άνοιξης-ΣΑΤΑ 2019

ΑΔΑ: ΨΠΦΙΩ9Υ-ΟΗΥ 22/05/2019

Σχεδιασμός -Αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης Δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ-ΕΣΠΑ

ΑΔΑ: ΩΓΡ5Ω9Υ-Η6Σ 22/05/2019

Προμήθεια επίπλων και σκευών (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: ΨΒ1ΡΩ9Υ-6ΛΒ 22/05/2019

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1038 ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΜ6ΠΩ9Υ-ΟΤΩ 22/05/2019

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΑΔΑ: 6ΩΗ6Ω9Υ-ΖΙΟ 25/04/2019

Απ. 75-19 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΑ -ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΔΑ: ΩΩ0ΡΩ9Υ-ΚΣΩ 20/05/2019
1 2 3 653
1558770163