ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος).

ΑΔΑ: 66ΧΓΩ9Υ-297 17/09/2019

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δεσκάτης ( ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ )

ΑΔΑ: ΨΑΓΠΩ9Υ-ΒΑΠ 17/09/2019

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΑΔΑ: Ψ7ΟΝΩ9Υ-899 20/09/2019

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ

ΑΔΑ: 62ΗΔΩ9Υ-Κ4Κ 20/09/2019

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: Ψ2Υ9Ω9Υ-ΤΕΝ 20/09/2019

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΩΖ5Ω9Υ-97Α 20/09/2019

Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων για τις ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25/5/2019 ΚΑΙ 02/6/2019

ΑΔΑ: Ψ4ΙΓΩ9Υ-ΜΦ4 20/09/2019

Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κρέτσαβου Κωνσταντίου του Βασιλείου, « Καφετέρια » με την επωνυμία « CALZO 2 » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΩΗ60Ω9Υ-Ν9Κ 29/08/2019

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΠΑΓΙΑ)-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: ΩΩΣΜΩ9Υ-Σ27 19/09/2019

ΑΠ. 157-19 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΔΑ: 65ΝΙΩ9Υ-Ο5Β 19/09/2019
1 2 3 684
1569051763