ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 179-21 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 20.10.2021

ΑΔΑ: 9Υ6ΗΩ9Υ-0Ω4 19/10/2021

ΑΑΥ 448 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 209-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗ ΗΛΙΑ ΣΤΙΣ 20.10.2021

ΑΔΑ: 9Υ6ΧΩ9Υ-ΓΦΚ 19/10/2021

ΑΑΥ 445 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 180 ΑΑΥ. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 2021

ΑΔΑ: 6ΠΡΧΩ9Υ-1ΜΠ 19/10/2021

ΑΑΥ 446 ΑΝΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16 ΑΑΥ. Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΔΑ: 94ΘΙΩ9Υ-Σ4Τ 19/10/2021

ΑΑΥ 447 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1 ΑΑΥ Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΑΔΑ: 9ΨΤΡΩ9Υ-ΨΟΑ 19/10/2021

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΑΤΗΣ-ΣΤΙΣ 16-10-2021

ΑΔΑ: ΨΚΛΣΩ9Υ-Ο3Π 18/10/2021

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΤΙΣ 16-10-2021

ΑΔΑ: ΨΥΜΦΩ9Υ-0Β8 18/10/2021

ΑΠ. 175-2021 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-SCANNER

ΑΔΑ: ΨΓΕΒΩ9Υ-ΕΟ4 14/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΔΑ: 9Ω2ΧΩ9Υ-Β7Σ 15/10/2021

Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης-ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5030035-2021

ΑΔΑ: ΨΤ7ΥΩ9Υ-0ΡΙ 15/10/2021
1 2 3 912
1634802163