Δημοτικά σφαγεία Δ. Δεσκάτης
Δημοτικά σφαγεία Δ. Δεσκάτης

sfageia
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Πρωταρχικός στόχος του Δήμου Δεσκάτης –ΔΕΠΑΠ , υπεύθυνη για τη λειτουργία των σφαγείων είναι:
 Ο εκσυγχρονισμός των σφαγείων (ηλεκτρονική υποδομή &σύγχρονες υγειονομικές μέθοδοι)
 Αναβάθμιση υπηρεσιών καθώς και ποιότητα υπηρεσιών
 Διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας
 Επιμόρφωση σωματείου εκδοροσφαγέων
 Ανταγωνιστικές τιμές.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ,καλούμε όλους τους ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ της περιοχής να στηρίξουν ΤΑ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, όπου η λειτουργία τους αποτελεί υποχρέωση μας ,αλλά και κοινωνική προσφορά σε μια αγροκτηνοτροφική περιοχή.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΠ
Τζιώλας Νικόλαος