Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                Δεσκάτη:  17-10-2016

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.:  475

Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. : 24623 51117

FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας :

ΕΡΓΑΣΙΑ ( κόστος ηχητικής κάλυψης) ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΟ
Α) Ηχητική κάλυψη για την εκδήλωση της  Εθνικής  Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης  ( Δεσκατή ) και

Β)την Δημοτική ενότητα Χασίων ( Καρπερό)

Γ) Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης με την συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων  στην κεντρική  πλατεία  Δεσκάτης

 

403,22   96,77 499,99

Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016).

Η δαπάνη για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  499,99€,  σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία της Επιχείρησης της Δ.Ε.Π.Α.Π. στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δ.Ε.Π.Α.Π.  στο  τηλ. 24623 51117 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και στο fax: 2462351105 υπόψιν κ. Τζιώλα Νικόλαο  έως την Τετάρτη 19/10/2016 και έως τις 12:30 π.μ

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ