9ΗΠΞΟΛΧΔ-ΙΩΜ σοχ3-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ(2) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Παρασκευή  12-08-2022 έως και την Δευτέρα  22-08-2022.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-22 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ