ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (αντικατάσταση λόγω λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο).

ΑΔΑ: 6ΑΔΙΩ9Υ-ΛΒΖ 10/02/2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 7ΔΙΤΩ9Υ-ΧΒΘ 05/01/2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: ΨΠΩ5Ω9Υ-ΑΗΕ 26/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 7Κ6ΒΩ9Υ-43Μ 05/10/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: Ω7ΓΒΩ9Υ-80Μ 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: ΩΕΑΙΩ9Υ-ΑΛΣ 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: ΩΚΒΥΩ9Υ-ΖΘ4 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: 6ΕΦΔΩ9Υ-Σ0Ν 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: 75ΔΗΩ9Υ-ΜΩ5 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: 66ΖΝΩ9Υ-Θ5Φ 08/09/2016
1 2 3 4 5 6 7
1717573363