ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: 79Γ3Ω9Υ-Λ0Ν 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: ΩΤΕΥΩ9Υ-3ΒΕ 08/09/2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΘΡΜΩ9Υ-ΡΦ3 08/09/2016

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΑΔΑ: 688ΘΩ9Υ-Ο9Α 16/06/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: Ω9ΨΩΩ9Υ-7Χ9 19/02/2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: ΩΤΩΧΩ9Υ-ΕΣΦ 03/02/2016

Απόφαση 3/2016 Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: Ω0ΛΕΩ9Υ-89Ω 02/02/2016

Απόφαση Αντιδημάρχου 02/2016

ΑΔΑ: 7ΑΩΖΩ9Υ-Ο9Β 26/01/2016

Σφράγισμα καταστήματος Κ.Υ.Ε.

ΑΔΑ: 6ΓΘΙΩ9Υ-ΝΣΗ 21/01/2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 7ΛΕΗΩ9Υ-ΧΘΨ 12/10/2015
1 3 4 5 6 7
1716536563