ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Ζ0ΑΩ9Υ-ΠΞ5 05/10/2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΞΒΒΩ9Υ-ΧΛΠ 02/05/2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 75ΝΟΩ9Υ-05Ψ 02/05/2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΠΒΖΩ9Υ-5ΓΓ 06/03/2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Υ-ΦΦΔ 06/03/2018

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΑΔΑ: Ω8Τ9Ω9Υ-0ΘΒ 14/06/2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 78ΔΠΩ9Υ-6ΩΡ 26/05/2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: 7ΤΕ2Ω9Υ-ΩΛΛ 25/05/2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΘΖΩ9Υ-ΗΝΖ 11/04/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6ΡΒΞΩ9Υ-ΓΥΔ 20/03/2017
1 2 3 4 5 7
1713253363