ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 61Η9Ω9Υ-ΖΝ6 09/10/2015

ΛΗΞΗ ΕΠΑΝΑΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: ΒΥΘΨΩ9Υ-559 23/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 7Υ83Ω9Υ-Γ1Γ 18/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓ7ΛΩ9Υ-ΨΘΕ 18/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 64Θ1Ω9Υ-Θ1Δ 17/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΩΤΠΒΩ9Υ-ΓΡΘ 17/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΩΓΡΩ9Υ-ΡΩΗ 11/12/2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΓΚ1Ω9Υ-ΦΦ9 11/12/2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 69ΛΑΩ9Υ-9Σ1 09/12/2014

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: 6ΕΟΞΩ9Υ-ΨΑΣ 24/11/2014
1 4 5 6 7
1717573363