ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: Ψ6Λ0Ω9Υ-Τ48 25/10/2018

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: ΩΝ4ΥΩ9Υ-Θ6Σ 25/10/2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Υ.Ε

ΑΔΑ: 6Ζ9ΑΩ9Υ-3ΧΛ 23/08/2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6416Ω9Υ-ΩΞ1 05/10/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 96ΖΩΩ9Υ-ΥΙΗ 25/09/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΜ2ΥΩ9Υ-ΠΚ3 25/09/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΧ2ΒΩ9Υ-ΞΘΖ 20/08/2018

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΖΙΒΩ9Υ-ΤΔΜ 20/08/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΖΟΧΩ9Υ-9ΣΠ 09/08/2018

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΗΗΖΩ9Υ-3ΓΥ 26/07/2018
1 2 3 4 7
1713253363