ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 6Γ0ΦΩ9Υ-Ξ1Ε 15/03/2018

Άδεια χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 67ΧΞΩ9Υ-ΨΤΟ 14/09/2017

Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΩΑΒ1Ω9Υ-ΘΘ9 04/05/2017

Επί αίτησης της Σιδέρη Αικατερίνης για την χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 14-6-2017 έως 18-6-2017

ΑΔΑ: ΨΩΓΦΩ9Υ-ΡΛΝ 09/06/2017

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 73ΕΞΩ9Υ-ΨΚΡ 04/05/2017

Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΩΙΠΚΩ9Υ-ΨΨΚ 10/04/2017

Επί αίτησης Τσιουκάνη Βασιλείου του Κων/νου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: 7ΘΒΤΩ9Υ-Ν5Ν 10/04/2017

Επί αίτησης Πνευματικού Αλέξανδρου του Αθανασίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: 7Χ3ΦΩ9Υ-8ΗΗ 06/03/2017

Επί αίτησης Βλαχοπούλου Ευαγγελής του Δημητρίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Αποθήκη Τροφίμων και Ποτών Χονδρικού Εμπορίου » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Ω1Υ3Ω9Υ-63Υ 20/02/2017

Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 77ΣΒΩ9Υ-ΗΞΝ 23/11/2016
1 3 4 5 6 7 21
1664350963