ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθαρισμός φρεατίων

ΑΔΑ: 7Ν72Ω9Υ-ΟΓΚ 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΛΥΞΩ9Υ-ΜΥΓ 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6Δ7ΜΩ9Υ-7Ε6 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 68ΗΙΩ9Υ-8ΗΠ 29/08/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΠΗΜΩ9Υ-Φ32 24/06/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΦΨΗΩ9Υ-ΗΧΙ 21/06/2019

Επί αίτησης της κας. Σιδέρη Αικατερίνης για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 18-6-2019 έως 23-6-2019

ΑΔΑ: 6Η1ΞΩ9Υ-ΞΛΤ 14/06/2019

Λειτουργία εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΙ0ΜΩ9Υ-ΦΩΣ 17/04/2019

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΨΕ0ΤΩ9Υ-ΘΣΠ 26/11/2018

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΚΖ6Ω9Υ-ΗΤ3 26/11/2018
1 2 3 4 5 21
1664350963