ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επί αίτησης της Καραγιώργου Ελένης του Νικολάου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Παντοπωλείο » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Ω7ΣΕΩ9Υ-ΤΣΣ 26/07/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κρέτσαβου Κωνσταντίνου του Βασιλείου

ΑΔΑ: ΩΚ6ΨΩ9Υ-052 06/07/2016

Επί αίτησης του Λασδά Νικολάου για την χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 15-6-2016 έως 19-6-2016

ΑΔΑ: 7ΑΤΞΩ9Υ-Γ4Ω 10/06/2016

Επί αίτησης της Μ. Γρηγοριάδου κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε. για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών στην Τ.Κ. . Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΓΥ2Ω9Υ-1ΧΡ 26/05/2016

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: Ω49ΛΩ9Υ-3ΘΥ 13/05/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κόγιου Φωτεινής του Ιωάννη

ΑΔΑ: 60Β2Ω9Υ-ΟΚΞ 13/05/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Τσιάκαλου Γεωργίου του Κων/νου

ΑΔΑ: ΩΧΗΚΩ9Υ-41Τ 23/05/2016

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κομμάτα Ευαγγελίας του Γεωργίου

ΑΔΑ: 63ΕΦΩ9Υ-ΞΡ3 13/05/2016

Οριοθέτηση λαϊκής αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΕΤ8Ω9Υ-Γ2Θ 23/03/2016

Πρόταση για μείωση των τελών ύδρευσης κατά 30% στους τρίτεκνους

ΑΔΑ: 6ΛΦΩΩ9Υ-ΖΥ4 23/03/2016
1 4 5 6 7 8 20
1634802163