ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: ΩΝ3ΟΩ9Υ-ΥΛΧ 16/08/2018

Επί αίτησης του κ. Λάσδα Νικολάου για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 13-6-2018 έως 17-6-2018

ΑΔΑ: ΩΦΟΓΩ9Υ-8Ξ0 11/06/2018

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: ΩΕ1ΓΩ9Υ-ΒΡΟ 30/04/2018

Δωρεά κλιματιστικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΜ91Ω9Υ-ΔΙΥ 15/03/2018

Επί αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Δεσκάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου στέγασης του Συλλόγου

ΑΔΑ: ΨΗΛ3Ω9Υ-Ε0Ε 15/03/2018

Κατάργηση θέσεων και νέα αρίθμηση Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΚΒΤΩ9Υ-0ΕΠ 15/03/2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 6Γ0ΦΩ9Υ-Ξ1Ε 15/03/2018

Άδεια χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 67ΧΞΩ9Υ-ΨΤΟ 14/09/2017

Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΩΑΒ1Ω9Υ-ΘΘ9 04/05/2017

Επί αίτησης της Σιδέρη Αικατερίνης για την χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 14-6-2017 έως 18-6-2017

ΑΔΑ: ΨΩΓΦΩ9Υ-ΡΛΝ 09/06/2017
1 2 3 4 5 6 20
1632469363