ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΙΞ6Ω9Υ-Ω1Π 20/12/2019

Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 62ΣΑΩ9Υ-066 13/11/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΩ9Υ-Φ9Φ 20/09/2019

Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΙ0ΑΩ9Υ-138 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 7ΝΣΙΩ9Υ-9Θ7 20/09/2019

Συντήρηση οδοποιίας

ΑΔΑ: Ω2Ω4Ω9Υ-Ι25 20/09/2019

Καθαρισμός φρεατίων

ΑΔΑ: 7Ν72Ω9Υ-ΟΓΚ 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΛΥΞΩ9Υ-ΜΥΓ 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6Δ7ΜΩ9Υ-7Ε6 29/08/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 68ΗΙΩ9Υ-8ΗΠ 29/08/2019
1 2 3 4 20
1634629363