ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Σωτήρης Βασίλειος του Ιωάννη )

ΑΔΑ: 67ΦΣΩ9Υ-89Λ 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Λάμαρης Βασίλειος του Ευθυμίου )

ΑΔΑ: ΩΗΙΦΩ9Υ-Η4Π 03/03/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ( Μίγκος Ναούμ του Στεφάνου )

ΑΔΑ: ΩΛ5ΥΩ9Υ-ΞΧ6 03/03/2020

Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

ΑΔΑ: ΩΘΥΛΩ9Υ-ΑΚΞ 14/02/2020

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 6ΙΞ6Ω9Υ-Ω1Π 20/12/2019

Προτάσεις έργων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 62ΣΑΩ9Υ-066 13/11/2019

Άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΨΠ0ΣΩ9Υ-Φ9Φ 20/09/2019

Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΙ0ΑΩ9Υ-138 20/09/2019

Ανάκληση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: 7ΝΣΙΩ9Υ-9Θ7 20/09/2019

Συντήρηση οδοποιίας

ΑΔΑ: Ω2Ω4Ω9Υ-Ι25 20/09/2019
1 2 3 4 21
1664350963