ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Σακαβάρα Ιωάννας του Γεωργίου « Καφετέρια » με την επωνυμία « Κάρμα » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-ΝΑΜ 21/09/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Βλάχου Ηλία του Δημητρίου

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-ΠΛΔ 21/09/2012

Μετακίνηση υπαλλήλου

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩ9Υ-ΑΙΣ 26/04/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Καραγκούνη Κωνσταντίνου του Χρήστου

ΑΔΑ: Β4ΓΠΩ9Υ-ΩΑΕ 31/07/2012

Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης δημοτικού κτηρίου ως προς τη χρήση, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) με την επωνυμία « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» για την στέγαση της μουσικής σχολής.

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-Ξ90 16/07/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Σταϊνού Λεωνίδα του Βασιλείου

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-79Φ 16/07/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Ζιαγκλιαβού Γεωργίου του Νικολάου

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-ΠΝΛ 16/07/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κολονίτσιου Χρήστου του Νικολάου

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-ΜΨΤ 16/07/2012
1 18 19 20
1634629363