ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Λαβού Ιωάννη του Γεωργίου

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩ9Υ-ΞΛΙ 20/12/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κόγιου Μαρίας του Κωνσταντίνου

ΑΔΑ: Β4ΣΙΩ9Υ-ΡΘΡ 26/11/2012

Επί αίτησης Στύλου Δήμητρας του Ιωάννη για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κομμωτήριο » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β4ΣΙΩ9Υ-ΝΘΡ 26/11/2012

Επί αίτησης Κρίκου Ιωάννη του Γεωργίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κυλικείο Σχολείου » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ9Υ-ΘΒΥ 18/10/2012

Επί αίτησης Παπατσάνη Βασιλική του Ηρακλή για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κυλικείο ΚΑΠΗ » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ9Υ-0Ω0 18/10/2012

Επί αίτησης Μεταξιώτη Ιωάννη του Αθανασίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Πρατήριο Γάλακτος – Κατάστημα Ψιλικών » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-0ΜΨ 18/10/2012

Επί αίτησης Καρακάνη Μαρίας του Κωνσταντίνου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Πρατήριο Γάλακτος – Κατάστημα Ψιλικών » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-0ΙΠ 18/10/2012

Επί αίτησης Κρίκου Ιωάννη του Γεωργίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφεκοπτείο – Πρατήριο Γάλακτος – Κατάστημα Ψιλικών » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-ΡΣΞ 18/10/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Βλαχόπουλου Ευθυμίου του Δημητρίου

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-ΔΡΔ 18/10/2012

Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κούτουλα Καλλιόπης του Νικολάου « Καφετέρια » με την επωνυμία «Αίνιγμα» στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Β42ΖΩ9Υ-ΛΩ6 21/09/2012
1 17 18 19 20
1632469363