ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποδοχή ποσού 9.800,00 € « Εξόφληση συνολικής δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικής περιόδου 2011-2012 και έναντι συνολικής δαπάνης σχολικής περιόδου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ54Ω9Υ-ΖΡ1 16/04/2013

Μεταφορά θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς ( Σάντοβο )

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-ΑΙΨ 12/03/2013

Μεταφορά θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς ( Σάντοβο )

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-9ΧΧ 12/03/2013

Πρόταση για την σύνταξη μελετών για φράγματα στην περιοχή της Δεσκάτης και επέκταση δικτύου ύδρευσης για κτηνοτροφικούς σκοπούς

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-Ω7Τ 12/03/2013

Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Κούτουλα Καλλιόπης του Νικολάου « Καφετέρια » με την επωνυμία «Αίνιγμα» στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-Σ96 12/03/2013

Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Σακαβάρα Ιωάννας του Γεωργίου « Καφετέρια » με την επωνυμία « Κάρμα » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-6ΓΔ 12/03/2013

Ορισμός Εκπροσώπου για την Οργανωτική Επιτροπή του Ανταμώματος

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ9Υ-ΞΛΞ 12/03/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Πνευματικού Αλέξανδρου του Αθανασίου

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩ9Υ-ΩΘ5 27/02/2013

Επί αίτησης Τσιγάρα Αθανασίου του Μιλτιάδη για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩ9Υ-ΔΩΕ 27/02/2013

Επί αίτησης Παπαπέτρου Γεωργίου του Εμμανουήλ για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κατάστημα αποθήκευσης και διανομής » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩ9Υ-ΟΡΗ 26/01/2013
1 16 17 18 19 20
1632469363