ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Ζιαγκλιαβού Γεωργίου του Νικολάου

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-ΠΝΛ 16/07/2012

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Κολονίτσιου Χρήστου του Νικολάου

ΑΔΑ: Β41ΘΩ9Υ-ΜΨΤ 16/07/2012
1 19 20 21
1664350963