ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Μαντζάρα Ιωάννη του Χαράλαμπου

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΩ9Υ-Ζ7Σ 22/10/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Σωτήρη Χρήστου του Αθανασίου

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Υ-0ΙΘ 13/09/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Τσιγάρα Αθανασίου του Μιλτιάδη

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Υ-ΘΦΖ 13/09/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Βλαχόπουλου Ευθυμίου του Δημητρίου

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Υ-ΞΕΧ 13/09/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κομάτα Ευαγγελίας του Γεωργίου

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Υ-ΤΘΝ 13/09/2013

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Μπλιώνα Αθανασίου του Χρήστου

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Υ-7Α7 13/09/2013

Λήψη απόφασης για την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩ9Υ-ΕΤ5 07/06/2013

Έγκριση διάθεσης οικονομικής βοήθειας για την νοσηλεία Δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩ9Υ-ΜΙΑ 07/06/2013

Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης και του Τμήματος Λαθρομετανάστευσης Δεσκάτης .

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Υ-4Κ9 23/07/2013

Παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης και του Τμήματος Λαθρομετανάστευσης Δεσκάτης .

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Υ-4Σ5 23/07/2013
1 14 15 16 17 18 20
1634802163