ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ

?ΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9-6-2011

?ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΑΕ? ανακοινώνει την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδοµάτων του έτους 2011. Η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα µε την κατηγορία των δικαιούχων, έχει οριστεί στις εξής ηµεροµηνίες:

1) την 10η Ιουνίου 2011 για τους...

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                          ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                           ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.

ΚΑΙ...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ»

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ...