ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ?ΥΝΑΜΙΚΟΥ

?ΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9-6-2011

?ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΑΕ? ανακοινώνει την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδοµάτων του έτους 2011. Η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα µε την κατηγορία των δικαιούχων, έχει οριστεί στις εξής ηµεροµηνίες:

1) την 10η Ιουνίου 2011 για τους δικαιούχους µε τρία και άνω παιδιά

2) την 4η Ιουλίου 2011 για τους δικαιούχους µε δύο παιδιά

3) την 1η Σεπτεµβρίου 2011 για τους δικαιούχους µε ένα παιδί

Επισηµαίνεται ότι οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του οικογενειακού επιδόµατος που υποβάλλονται µέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδροµείου και παραλαµβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών.

Τελευταία ηµεροµηνία λήξης του οικογενειακού επιδόµατος  έτους 2010 είναι η 31-01-2012.

 

Για τη χορήγηση του επιδόµατος µέσω των Υπηρεσιών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ?υναµικού πλέον δεν απαιτείται η προσκόµιση Αποσπασµάτων Ατοµικών Λογαριασµών Ασφάλισης.  

Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αναζητούνται ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος on line διασύνδεσης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΟΑΕ?, που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Η καταβολή του επιδόµατος θα γίνεται µε πίστωση του λογαριασµού ΙΒΑΝ ΕΤΕ, µετά την επίδειξη του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το οικογενειακό επίδοµα σε καµία περίπτωση δεν θα καταβληθεί, εάν ο δικαιούχος δεν εµφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο ΕΤΕ.

Λόγω φόρτου εργασίας στα ΚΕΠ και για την καλύτερη εξυπηρέτησητων δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών µέσω

ΚΕΠ θα ξεκινήσει την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οικογενειακά επιδόµατα παρέχονται µέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, Τ.Κ: 174 56, τηλ:210-9989203, 210-9989210, φαξ: 210-9989206, e mail: typ@oaed.gr