ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 


 

 

                                                                                                                                                                                                         ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,...

 

                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

                                                                                                                                                                                      ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 


Αθήνα, 04-02-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πίνακες που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), είναι οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης και όχι οι πίνακες...

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι σήμερα, 02/02/2011 και ώρα 14:00 θα αναρτηθούν, στις έδρες των επιτροπών καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού  http//www.oaed.gr.,οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των τοπικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. που έχουν τις έδρες τους οι επιτροπές του αρθ.9 του Ν.2643/98, για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης του Δημοσίου τομέα, έτους 2008....

 

  

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

        Επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2010-2011.

 

         H με αριθμ.21877/871/17.11.2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας  και...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 14-01-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται, ότι κατά το Εαρινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2010-2011 εγκρίθηκε η εισαγωγή 545 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 16  ΙΕΚ του Οργανισμού,...