ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμφωνητικό προμήθειας για υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Τρικοκκιάς και Παλιουριάς

ΑΔΑ: ΩΠΨΕΩ9Υ-ΒΒΕ 04/12/2014

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΔΑ: ΩΕΑΥΩ9Υ-Ξ65 03/12/2014

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΔΑ: 6ΞΩΡΩ9Υ-Θ6Π 03/12/2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΚΤΕΛ

ΑΔΑ: Ω6ΒΜΩ9Υ-86Τ 02/12/2014

Πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση Χειριστή Φορτωτή

ΑΔΑ: 7Ι30Ω9Υ-Δ22 03/12/2014

Συγκρότηση επιτροπής παιδείας

ΑΔΑ: 7ΑΖΞΩ9Υ-71Ρ 03/12/2014

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΩΤΖΤΩ9Υ-ΕΛΞ 02/12/2014

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2014

ΑΔΑ: ΩΥΝ7Ω9Υ-3Κ1 20/11/2014

4Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΚΙΑΩ9Υ-12Σ 19/11/2014

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΔΑ: 732ΝΩ9Υ-ΓΩΛ 18/11/2014
1 889 890 891 892 893 912
1634802163