ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΔΑ: 7Ο1ΡΩ9Υ-Ω9Ρ 24/09/2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΡΣΔΩ9Υ-1ΝΡ 24/09/2015

Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2015 για ενίσχυση Κ.Α.

ΑΔΑ: Ω4ΑΧΩ9Υ-ΘΦΡ 22/09/2015

Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2015 για ενίσχυση Κ.Α

ΑΔΑ: Β8ΩΥΩ9Υ-1ΤΖ 22/09/2015

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ από 1-1-2015 έως 31-8-2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΔΩ9Υ-ΞΦΩ 24/09/2015

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

ΑΔΑ: ΒΖΑΚΩ9Υ-3ΑΟ 22/09/2015

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Μελέτη Έργων Περιφερειακών Οδών Δήμου Δεσκάτης» με αριθμ. Μελ. 75/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ, έως 31-10-2015 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: 7ΧΖ7Ω9Υ-Θ1Υ 22/09/2015

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών πόλης Δεσκάτης» με αριθμ. Μελ. 74/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ, έως 31-10-2015 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: 741ΥΩ9Υ-45Γ 22/09/2015

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 6Ξ4ΘΩ9Υ-ΜΕ2 23/09/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΠΔΚ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 202/2015

ΑΔΑ: 6Β3ΕΩ9Υ-4ΣΛ 23/09/2015
1 889 890 891 892 893 954
1664350963