ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποδοχή ποσού 74.401,70 € του προγράμματος ΕΠΑΔΥΜ [ ΣΑΕ 205 ] για το έργο « Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης από πυρκαγιά »

ΑΔΑ: Β3ΒΒΩ9Υ-ΟΩΠ 08/12/2014

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΔΑ: 7Υ54Ω9Υ-6ΣΒ 09/12/2014

Ορισμός εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ

ΑΔΑ: 7ΡΑΗΩ9Υ-551 20/11/2014

Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 250/2014 με θέμα Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2015

ΑΔΑ: Β3ΞΜΩ9Υ-ΣΩΟ 20/11/2014

Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 249/2014 με θέμα Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2015

ΑΔΑ: ΩΜ3ΧΩ9Υ-ΣΩΓ 20/11/2014

Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 248/2014 με θέμα: Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2015

ΑΔΑ: Ω1ΘΩΩ9Υ-0ΗΦ 20/11/2014

Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΔΑ: 7ΜΟ6Ω9Υ-Π6Κ 30/10/2014

: Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

ΑΔΑ: 71Ε8Ω9Υ-ΟΚΦ 25/09/2014

Αναθεώρηση της υπ΄.αριθμ. 203/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι» συνολικής ισχύος 18MW στις θέσεις «Μαυρολίθαρο/Κορομηλιά Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

ΑΔΑ: ΒΖΘΙΩ9Υ-ΕΛΒ 20/11/2014

Αποτίμηση της πορείας του έργου « Ιλαρίωνα » και διεκδίκηση αποζημιώσεων , αποκαταστάσεων και ανταποδοτικών έργων από τη ΔΕΗ

ΑΔΑ: Ω9ΖΗΩ9Υ-ΨΗΟ 20/10/2014
1 888 889 890 891 892 912
1634802163