ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δήμου Δεσκάτης ( Συνοικισμού Γηλόφου ) »

ΑΔΑ: 64ΟΞΩ9Υ-ΩΣ1 02/12/2014

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2015

ΑΔΑ: 7ΘΚΞΩ9Υ-ΞΑΤ 02/12/2014

Απευθείας ανάθεση απομαγνητοφώησης των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ για το έτος 2014

ΑΔΑ: 7ΔΓ8Ω9Υ-2ΚΔ 12/12/2014

Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 246/2014 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2015 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων »

ΑΔΑ: Ω311Ω9Υ-Μ14 02/12/2014

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 70ΒΛΩ9Υ-0ΝΦ 12/12/2014

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ”

ΑΔΑ: 78ΥΘΩ9Υ-Ψ9Κ 12/12/2014

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΔΑ: 7ΝΒΕΩ9Υ-5ΞΑ 11/12/2014

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΗ

ΑΔΑ: 640ΠΩ9Υ-ΤΚ7 11/12/2014

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΔΑ: Ω33ΡΩ9Υ-9Ψ0 11/12/2014

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2015 του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΒΜΚΠΩ9Υ-ΓΒΩ 02/12/2014
1 886 887 888 889 890 912
1634802163