ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χορήγηση παραγωγικής άδειας ( Ανανέωση ) σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νιάκας Ανδρέας του Δημητρίου )

ΑΔΑ: 6Ο32Ω9Υ-ΕΛΡ 22/09/2015

Περίληψη διακήρυξης του έργου: “Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων” του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 6ΥΔΔΩ9Υ-1ΥΜ 02/10/2015

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΔΑ: 6Π2ΦΩ9Υ-ΕΤΡ 02/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΙΟΥΜΠΑ”

ΑΔΑ: 7Ζ95Ω9Υ-ΧΥΧ 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ”

ΑΔΑ: ΨΞΟΨΩ9Υ-ΞΞ1 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ”

ΑΔΑ: 60Ε3Ω9Υ-ΒΙΞ 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ”

ΑΔΑ: 7ΝΒΤΩ9Υ-Β4Δ 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΟΛΛΕΣ ΓΚΟΡΤΣΙΕΣ”

ΑΔΑ: ΨΙΨΛΩ9Υ-7ΧΨ 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΝΤΟΛΑΚΙΑ”

ΑΔΑ: ΩΝΖΒΩ9Υ-Θ6Ε 01/10/2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΖΤ3Ω9Υ-ΕΕΤ 01/10/2015
1 886 887 888 889 890 954
1664350963