ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 58-22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΔΑ: 9Γ35Ω9Υ-ΩΜΡ 10/06/2022

Απ. 57-22 Γρεβενά 10.06.2022

ΑΔΑ: 67Β4Ω9Υ-ΥΩΧ 10/06/2022

Απ. 55-22 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Γρεβενά 09.06.2022

ΑΔΑ: 6ΤΥ6Ω9Υ-9ΝΤ 08/06/2022

Αμοιβή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΨ2ΙΩ9Υ-Β6Θ 18/05/2022

Ορισμός Συμβολαιογράφου για την υπογραφή Δανειστικού Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Γρεβενών Μενελάου Παπαϊωάννου του Γεωργίου για τη χορήγηση επενδυτικού δανείου ποσού 868.000,00 μέσω του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

ΑΔΑ: 97Β7Ω9Υ-Δ4Σ 18/05/2022

ΑΑΥ 277 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥ 158.

ΑΔΑ: 6ΙΟ9Ω9Υ-ΜΛΞ 07/06/2022

Απ. 53-2022 ΣΗΜΑΙΕΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ6Ω9Υ-ΣΦΒ 02/06/2022

Απ. 52-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΑΔΑ: ΡΩΩ6Ω9Υ-ΘΗΘ 02/06/2022

Απ. 50-2022 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΡΤ8ΟΩ9Υ-ΧΝ5 02/06/2022

Απ. 49-22 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΑΔΑ: ΨΥΨ4Ω9Υ-1Μ9 01/06/2022
1 2 3 4 5 6 944
1656142963