ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 170-21 ξύλινο ντουλάπι 2021

ΑΔΑ: ΨΕ33Ω9Υ-9ΨΜ 05/10/2021

Προμήθεια scaner-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΔΑ: 6Κ90Ω9Υ-Ξ1Ι 05/10/2021

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΑΔΑ: 98ΦΦΩ9Υ-ΛΡ4 05/10/2021

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ON-LINE ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α.” ΣΤΙΣ 14-15/10/2021 & 19-20/10/2021

ΑΔΑ: 6ΕΞΣΩ9Υ-4ΚΗ 05/10/2021

Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για το 2020

ΑΔΑ: 690ΟΩ9Υ-ΥΓ8 27/09/2021

Απ.169-21 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΙΑΚΑ 05-10-2021.

ΑΔΑ: ΨΒΝΓΩ9Υ-ΑΧΥ 04/10/2021

Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΑΑΥ 429 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΙΑΚΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 05.10.2021

ΑΔΑ: Ψ2ΘΥΩ9Υ-32Τ 04/10/2021

Απ. 168-2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ- 05.10.2021

ΑΔΑ: ΨΠΝ4Ω9Υ-8ΜΟ 04/10/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 05.10.2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΒΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: 96Ω2Ω9Υ-ΓΑΚ 04/10/2021

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΔΕ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” ΕΠΙ ΤΟΥ 7161/07-08-2019 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΠΔ

ΑΔΑ: 6ΟΣΞΩ9Υ-ΩΝ9 04/10/2021
1 2 3 4 5 6 912
1634802163