ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημάρχου ΑΡΙΘΜ. 24/2022 του 8ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινού Δρόμου Ανδρών – Γυναικών

ΑΔΑ: Ω8Ζ1Ω9Υ-Ε6Ν 12/04/2022

Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότες για την κάλυψη δαπανών εξόδων νοσηλείας

ΑΔΑ: ΩΓ0ΑΩ9Υ-Π39 30/11/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 256-21 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΝΟΣΗΛΙΑ Λ.Κ. 2022

ΑΔΑ: 698ΔΩ9Υ-ΨΟ9 31/12/2021

Συζήτηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊλός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 100ΜWp στη θέση “Πέντε Αδέλφια” Τ.Κ. Τρικοκκιάς ΔΕ Χασίων, Δήμου Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

ΑΔΑ: ΨΙ62Ω9Υ-1ΨΝ 17/02/2022

Κωνσταντίνεια – Τιμή στο Σεβαστή

ΑΔΑ: 9ΚΨΧΩ9Υ-ΣΒΡ 17/02/2022

Περίληψη διακήρυξης του έργου:ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΔΑ: 6Β4ΓΩ9Υ-ΛΨ2 06/04/2022

ΣΟΧ 1/22

ΑΔΑ: ΨΨΧΓΩ9Υ-0ΟΖ 15/03/2022

: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021 του Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΔ71Ω9Υ-ΛΙΣ 15/03/2022

Αποδοχή ποσού €310.558,00 για την εκτέλεση του έργου Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΝΦ6Ω9Υ-4ΔΞ 23/03/2022

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους 2022

ΑΔΑ: ΩΜΒΡΩ9Υ-7Φ8 15/03/2022
1 2 3 4 5 936
1652859763