ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απαλλαγή από την καταβολή τελών φωτισμού και καθαριότητας του κ. Κούτουλα Νικολάου.

ΑΔΑ: Ψ526Ω9Υ-ΖΑΣ 14/04/2022

Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω3ΙΒΩ9Υ-648 18/05/2022

: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων

ΑΔΑ: 6ΜΞ4Ω9Υ-2ΒΜ 18/05/2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΑΔΑ: Ψ19ΒΩ9Υ-6ΣΡ 01/06/2022

Αποδοχή ποσού 18.562,80 € της ΣΑΕ 055 για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

ΑΔΑ: ΩΣΓ7Ω9Υ-ΗΡΠ 18/05/2022

Αποδοχή ποσού 6.835,67 € της ΣΑΕ 055 για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

ΑΔΑ: ΨΑ7ΦΩ9Υ-1ΣΖ 18/05/2022

Παραχώρηση ενός (1) οχήματος στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (Δ.Ε.Π.Α.Π.) του Δήμου Δεσκάτης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος, «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΑΔΑ: 69Η2Ω9Υ-ΡΗ0 18/05/2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΑΔΑ: 97Χ0Ω9Υ-Ε99 31/05/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΑΔΑ: 6ΞΜΝΩ9Υ-7ΑΙ 30/05/2022

Συνθήκη απαγόρευσης πυρηνικών όπλων.

ΑΔΑ: ΨΛΧ6Ω9Υ-864 18/05/2022
1 3 4 5 6 7 944
1656142963