ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απ. 154-2021 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- 17.09.2021

ΑΔΑ: Ω2ΒΤΩ9Υ-ΨΡΨ 16/09/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-17.09.2021

ΑΔΑ: ΩΤΣΗΩ9Υ-ΠΘΤ 16/09/2021

προμήθεια ντουλάπας προστασίας πίνακα ηλεκτρισμού

ΑΔΑ: ΨΣ75Ω9Υ-1Ν9 15/09/2021

Απ.153-21 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ 16-09-2021.

ΑΔΑ: Ω289Ω9Υ-ΒΒΤ 15/09/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΤΙΣ 16.09.2021 -ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΟ

ΑΔΑ: ΨΝ6ΙΩ9Υ-ΑΘΓ 15/09/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΑΔΑ: 9Ι5ΥΩ9Υ-ΗΒΙ 15/09/2021

Απ. 152-21 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΔΑ: 96Δ4Ω9Υ-4Ρ7 14/09/2021

Απ. 151-21 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΖΕΛΗΣ 14.09.2021

ΑΔΑ: ΨΒΤ2Ω9Υ-ΞΨΘ 13/09/2021

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ 14.09.2021-Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΟΑΕΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΔΑ: Ω07ΓΩ9Υ-ΦΨΨ 13/09/2021

Απ. 150-21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Ψ4Ζ0Ω9Υ-ΛΕΩ 10/09/2021
1 2 3 4 905
1632469363