ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συζήτηση για την ξύλευση του Δημοσίου Δάσους του Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΩΖΓΛΩ9Υ-ΚΣ3 14/04/2022

«Έγκριση και ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς του ΜΕ 90756 σε εξειδικευμένο συνεργείο στην Λάρισα»

ΑΔΑ: ΨΒΛ4Ω9Υ-ΝΩ2 28/04/2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Έρευνα – Εκμετάλλευση και εμπλουτισμός κοιτασμάτων χρωμίτη στη θέση «Σκούμτσα» Βούρινου,Δήμου Γρεβενών και Δήμου Δεσκάτης στην ΠΕ Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

ΑΔΑ: 658ΟΩ9Υ-ΤΨΟ 14/04/2022

Λειτουργία εμποροπανήγυρης Δεσκάτης 2022

ΑΔΑ: 6ΩΦ1Ω9Υ-Γ6Α 14/04/2022

Απόδοση τιμής από το Δημοτικό Συμβούλιο στον εκλιπόντα Δήμαρχο και Νομάρχη «Αντώνη Πέτσα»

ΑΔΑ: ΨΗΕ4Ω9Υ-ΝΚΨ 14/04/2022

Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Κ.Υ.Ε. της κας Μπουγά Γεωργία του Νικολάου στην Κοινότητα Καρπερού Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: ΨΔ7ΓΩ9Υ-ΑΜΟ 14/04/2022

Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.500,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 207Α τεμάχιο της Κοινότητας Κατάκαλης στη θέση «Καψάλες » για σταβλικές εγκαταστάσεις.

ΑΔΑ: 6ΧΒΩΩ9Υ-5ΩΦ 14/04/2022

ΑΑΥ 171 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 169 ΑΑΥ

ΑΔΑ: 98ΩΑΩ9Υ-Δ5Γ 15/04/2022

Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης – Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου μας λόγω συνταξιοδότησης

ΑΔΑ: Ω3ΨΛΩ9Υ-5Ξ2 09/12/2021

ΑΑΥ 168 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 164 ΑΑΥ

ΑΔΑ: 97ΝΩΩ9Υ-ΞΑΟ 12/04/2022
1 2 3 4 936
1652859763