ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποδοχή ποσού 18.788,92 € έναντι της δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009

ΑΔΑ: 70Δ5Ω9Υ-Ψ59 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 262,35 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-09-2014 έως και 03-11-2014 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

ΑΔΑ: 7ΘΝΙΩ9Υ-ΩΟΣ 02/12/2014

Αποδοχή ποσού 32.920,00 € 9η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

ΑΔΑ: ΒΤΔΦΩ9Υ-ΠΧ2 02/12/2014

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου » αριθμ. μελ. 71/2011

ΑΔΑ: ΩΔΟ2Ω9Υ-7ΘΔ 02/12/2014

Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Παπάρα Άννας του Λάμπρου « Καφετέρια » στην Τοπ. Κοιν. Καρπερού Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: Ω40ΙΩ9Υ-27Ε 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση Οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Χασίων »

ΑΔΑ: Ω79ΜΩ9Υ-59Ν 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Καρπερού »

ΑΔΑ: 6ΥΝ4Ω9Υ-ΚΘ2 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κατάκαλης »

ΑΔΑ: ΩΧ21Ω9Υ-Ζ7Ω 02/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη »

ΑΔΑ: 7ΒΝΚΩ9Υ-ΟΙΦ 12/12/2014

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών Τ.Δ. Παλιουριάς »

ΑΔΑ: 7ΑΚΙΩ9Υ-ΡΜΧ 02/12/2014
1 885 886 887 888 889 912
1634802163