ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γνωμοδότηση επί μελέτης «Μεταλλευτική έρευνα με γεωτρήσεις πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη και διάνοιξη οδών προσέγγισης εντός Μεταλλευτικής Οριστικής Παραχώρησης Ο.Π. 20»

ΑΔΑ: Ω7ΖΟΩ9Υ-ΦΑ6 22/09/2015

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους 2015

ΑΔΑ: 6Λ7ΓΩ9Υ-Θ0Υ 22/09/2015

Αποδοχή ποσού 676,70 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-07-2015 έως και 01-09-2015 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

ΑΔΑ: 7ΚΑΞΩ9Υ-ΥΓ8 22/09/2015

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2015

ΑΔΑ: 72ΠΞΩ9Υ-ΗΦΤ 22/09/2015

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΔΑ: 7Π9ΤΩ9Υ-Β4Ν 05/10/2015

Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Ζαγκανίκας Αθανάσιος του Χρήστου )

ΑΔΑ: 7Θ51Ω9Υ-ΠΕΠ 22/09/2015

Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τζημοροπούλου Ιωάννα του Ευθυμίου )

ΑΔΑ: 64Ο9Ω9Υ-5Ψ1 22/09/2015

Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Κουφονίκος Βασίλειος του Γεωργίου )

ΑΔΑ: ΒΝΤ2Ω9Υ-Ζ0Ξ 22/09/2015

Χορήγηση παραγωγικής άδειας ( Ανανέωση ) σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τέλιου Σουλτάνα του Γεωργίου )

ΑΔΑ: 7ΖΙΤΩ9Υ-ΤΛΠ 22/09/2015

Χορήγηση παραγωγικής άδειας ( Ανανέωση ) σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νιάκας Δημήτριος του Ανδρέα )

ΑΔΑ: 6ΩΘΑΩ9Υ-1Ε2 22/09/2015
1 885 886 887 888 889 954
1664350963