ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογράφηκε σήμερα, 8-4-2024, ανάμεσα στον Δήμο Δεσκάτης και την εταιρία με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης». Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 190.588 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, φορέας...