ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  3/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 3/2011

ΘΕΜΑ:   Παιδεία

 Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  21ην   Φεβρουαρίου 2011 ημέρα ...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             Δεσκάτη 16  Φεβρουαρίου    2010

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ     

                                      

Προς: Τα  Μέλη  της Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

  1. Ρίβας  Ιωάννης
  2. Κοκόλη...