ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             Δεσκάτη 16  Φεβρουαρίου    2010

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ     

                                      

Προς: Τα  Μέλη  της Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

  1. Ρίβας  Ιωάννης
  2. Κοκόλη Κωνσταντία
  3. Γκανταϊφης  Ευθύμιος
  4. Καψάλης Μιχαήλ

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  σε συνεδρίαση

Σας  παρακαλούμε  όπως  την   21ην του  μηνός  Φεβρουαρίου 2011 , ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα  10:00 π.μ.   να  προσέλθετε  σε  συνεδρίαση   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  και στο Γραφείο  της Δημοτικής   Κοινότητας  για  να  συζητήσουμε  και  να  πάρουμε  αποφάσεις   για  το   κάτωθι  θέμα

  1. Παιδεία 

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                

                                                              Πέτσας  Δημήτριος