Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου και πεζοδρομίου στον Αγ. Αθανάσιο και στο Διοικητήριο Καρπερού».