Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης έτους 2022».