Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 – για την ένταξη της πράξης « Επανάχρηση κτιρίου ( Μύλος Δεσκάτης ) και μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού και λαογραφίας ».