Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων- ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 115174, ΜΕ 115175