Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΣΤΙΣ 19/12/2020-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ