ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ