Σύνταξη φακέλου για υποβολή αίτησης για την πρόσκληση ΑΤ 012 “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”